معنی و ترجمه کلمه grebe به فارسی grebe یعنی چه

grebe


(ج.ش ).اسفرود بى دم ،مرغابى شابه بسر،رنگ سربى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها