معنی و ترجمه کلمه grecism به فارسی grecism یعنی چه

grecism


اصطلاح يونانى ،طرز يونانى ،فرهنگ يونانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها