معنی و ترجمه کلمه greco به فارسی greco یعنی چه

greco


)graeco(پيشوند بمعنى يونان و يونانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها