معنی و ترجمه کلمه greek catholic به فارسی greek catholic یعنی چه

greek catholic


عضو کليساى شرقى ،عضو کليساى کاتوليک رومى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها