معنی و ترجمه کلمه greek cross به فارسی greek cross یعنی چه

greek cross


صليب يا چليپاى يونانى بدين شکل+

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها