معنی و ترجمه کلمه green(s) fee به فارسی green(s) fee یعنی چه

green(s) fee


ورزش : مبلغ پرداختى براى بازى گلف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها