معنی و ترجمه کلمه green concrete به فارسی green concrete یعنی چه

green concrete


بتن تر
علوم مهندسى : بتن تازه
عمران : بتن تازه ريخته شده
معمارى : بتن تازه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها