معنی و ترجمه کلمه green corn به فارسی green corn یعنی چه

green corn


(گ.ش ).ذرت هندى که نارس بکار طبخ ميايد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها