معنی و ترجمه کلمه green corn به فارسی green corn یعنی چه

green corn


(گ.ش ).ذرت هندى که نارس بکار طبخ ميايد

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها