معنی و ترجمه کلمه green jaundice به فارسی green jaundice یعنی چه

green jaundice


سبزى ،يرقان سبز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها