معنی و ترجمه کلمه green manure به فارسی green manure یعنی چه

green manure


(گ.ش ).گياهانى نظير شبدر که جهت تقويت زمين کشت ميشوند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها