معنی و ترجمه کلمه green mountain boy به فارسی green mountain boy یعنی چه

green mountain boy


مرد بومى يا ساکن ورمونت)vermont(

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها