معنی و ترجمه کلمه green revolution به فارسی green revolution یعنی چه

green revolution


زيست شناسى : انقلاب سبز
بازرگانى : انقلاب سبز

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها