معنی و ترجمه کلمه green thumbed به فارسی green thumbed یعنی چه

green thumbed


کسيکه در پرورش گياهان شانس و استعداد خوبى دارد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها