معنی و ترجمه کلمه green به فارسی green یعنی چه

green


خرم ،ترو تازه ،نارس ،بى تجربه ،رنگ سبز،(در جمع )سبزيجات ،سبز شدن ،سبز کردن ،سبزه ،چمن ،معتدل
ورزش : چمن صاف و نرم و کوتاه اطراف سوراخ اسبى که هنوز در مسابقه ازموده نشده ميدان تيراندازى صحرايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها