معنی و ترجمه کلمه greenie به فارسی greenie یعنی چه

greenie


ورزش : ضربه در اغاز هر بخش با رسيدن به هدف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها