معنی و ترجمه کلمه greenish به فارسی greenish یعنی چه

greenish


متمايل به سبز


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها