معنی و ترجمه کلمه greenlight به فارسی greenlight یعنی چه

greenlight


اجازه حرکت و اقدام ،(در رانندگى چراغ سبز)

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها