معنی و ترجمه کلمه greenling به فارسی greenling یعنی چه

greenling


(ج.ش ).نوعى ماهى خوراکى و گوشتخوار

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها