معنی و ترجمه کلمه greenwich hour angle به فارسی greenwich hour angle یعنی چه

greenwich hour angle


علوم نظامى : زاويه ساعتى بين نصف النهار سماوى گرينويچ و نصف النهار محل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها