معنی و ترجمه کلمه greenwich sidereal time (gst) به فارسی greenwich sidereal time (gst) یعنی چه

greenwich sidereal time (gst)


علوم دريايى : زمان نجومى گرينويچ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها