معنی و ترجمه کلمه greenwich time به فارسی greenwich time یعنی چه

greenwich time


ساعت يا زمان گرينويچ
نجوم : زمان گرينيچ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها