معنی و ترجمه کلمه greet به فارسی greet یعنی چه

greet


: )nسلام ،برخورد،تلافى ،درود گفتن ،تبريک گفتن ،lament( : )vt.& vi.(، )weepگريه ،داد،فرياد،تاسف ،تاثر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها