معنی و ترجمه کلمه greeting به فارسی greeting یعنی چه

greeting


سلام کننده ،احترام کننده ،تبريک ،(در جمع )تبريکات ،درود،تهنيت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها