معنی و ترجمه کلمه gregarious به فارسی gregarious یعنی چه

gregarious


گروده دوست ،جمعيت دوست ،گروه جو،گروهى ،اجتماعى دسته اى ،گله اى ،(گ.ش ).خوشه خوشه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها