معنی و ترجمه کلمه gregariously به فارسی gregariously یعنی چه

gregariously


اجتماعا"،با جمعيت ،جمعا"،از روى جمعيت دوستى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها