معنی و ترجمه کلمه gregorian به فارسی gregorian یعنی چه

gregorian


وابسته به گريگورى)gregory( ،وابسته به کليساى گريگوريان ارمنستان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها