معنی و ترجمه کلمه gremie به فارسی gremie یعنی چه

gremie


بى تجربه و ناشى( موج سوارى)
ورزش : بى تجربه و ناشى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها