معنی و ترجمه کلمه grenade court به فارسی grenade court یعنی چه

grenade court


علوم نظامى : ميدان تير يا ميدان اموزش پرتاب نارنجک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها