معنی و ترجمه کلمه grey cast iron به فارسی grey cast iron یعنی چه

grey cast iron


علوم مهندسى : چدن خاکسترى
عمران : چدن خاکسترى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها