معنی و ترجمه کلمه greyhound به فارسی greyhound یعنی چه

greyhound


جست و خيز ماهى اسيرشده در اب ،تازى ،در اجاق ،غربال سيمى ،در تاوه پختن ،غربال کردن
ورزش : نوعى تازى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها