معنی و ترجمه کلمه greylag به فارسی greylag یعنی چه

greylag


(ج.ش ).غاز وحشى اروپايى)anser anser(

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها