معنی و ترجمه کلمه greyness به فارسی greyness یعنی چه

greyness


خاکسترى بودن ،رنگ خاکسترى ،کبودى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها