معنی و ترجمه کلمه grid bias supply به فارسی grid bias supply یعنی چه

grid bias supply


توليد ولتاژ شبکه
علوم مهندسى : منبع ولتاژ شبکه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها