معنی و ترجمه کلمه grid biasing voltage به فارسی grid biasing voltage یعنی چه

grid biasing voltage


علوم مهندسى : ولتاژ باياس شبکه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها