معنی و ترجمه کلمه grid blocking capacitor به فارسی grid blocking capacitor یعنی چه

grid blocking capacitor


علوم مهندسى : خازن شبکه
الکترونيک : خازن شبکه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها