معنی و ترجمه کلمه grid capacitor به فارسی grid capacitor یعنی چه

grid capacitor


علوم مهندسى : خازن شبکه
الکترونيک : خازن شبکه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها