معنی و ترجمه کلمه grid characteristic به فارسی grid characteristic یعنی چه

grid characteristic


منحنى مشخصه جريان شبکه
علوم مهندسى : منحنى مشخصه لامپ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها