معنی و ترجمه کلمه grid circuit capacitance به فارسی grid circuit capacitance یعنی چه

grid circuit capacitance


علوم مهندسى : ظرفيت مدار شبکه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها