معنی و ترجمه کلمه grid control voltage به فارسی grid control voltage یعنی چه

grid control voltage


علوم مهندسى : ولتاژ کنترل شبکه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها