معنی و ترجمه کلمه grid coordinates به فارسی grid coordinates یعنی چه

grid coordinates


مختصات شبکه
علوم نظامى : مختصات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها