معنی و ترجمه کلمه grid cutoff voltage به فارسی grid cutoff voltage یعنی چه

grid cutoff voltage


الکترونيک : ولتاژ قطع شبکه فرمان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها