معنی و ترجمه کلمه grid detection به فارسی grid detection یعنی چه

grid detection


علوم مهندسى : اشکارسازى شبکه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها