معنی و ترجمه کلمه grid detector به فارسی grid detector یعنی چه

grid detector


اشکارساز شبکه
علوم مهندسى : يکسوساز شبکه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها