معنی و ترجمه کلمه grid hum به فارسی grid hum یعنی چه

grid hum


علوم مهندسى : صداى وزوز شبکه

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها