معنی و ترجمه کلمه grid interval به فارسی grid interval یعنی چه

grid interval


فاصله خطوط شبکه
علوم نظامى : فواصل شبکه بندى نقشه اى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها