معنی و ترجمه کلمه grid leak به فارسی grid leak یعنی چه

grid leak


تراوش شبکه
علوم مهندسى : نشت شبکه
الکترونيک : مقاومت نشتى شبکه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها