معنی و ترجمه کلمه grid lines به فارسی grid lines یعنی چه

grid lines


علوم نظامى : خطوط شبکه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها