معنی و ترجمه کلمه grid magnatic angle به فارسی grid magnatic angle یعنی چه

grid magnatic angle


زاويه شبکه مغناطيسى
علوم نظامى : زاويه انحراف شبکه مغناطيسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها