معنی و ترجمه کلمه grid navigation به فارسی grid navigation یعنی چه

grid navigation


ناوبرى از روى نقشه
علوم نظامى : ناوبرى از روى خطوط شبکه نقشه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها