معنی و ترجمه کلمه grid plate capacity به فارسی grid plate capacity یعنی چه

grid plate capacity


علوم مهندسى : ظرفيت بين شبکه و اند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها